Objektif:

Untuk menyediakan kemudahan Rangkaian yang bersepadu melalui proses kecemerlangan secara interaktif yang berkesan, cekap dan berkualiti;

Matlamat :

Menyediakan satu integrasi prasarana dan aplikasi rangkaian bagi menyokong visi dan misi ke arah yang lebih kompetetif dengan memberikan perkhidmatan dan pengurusan ICT yang dinamik

Gambar-gambar Peralatan Rangkaian di UPNM

Monday, February 8, 2010

Pemantauan Penyenggaraan Terhadap Rangkaian Data


1)  Semakan ke atas “network alarm status” di UPNM

Sunday, February 7, 2010

Projek Naiktaraf Firewall Juniper & F5 Load Balancing

Proses Naiktaraf tersebut dilakukan oleh Unit Rangkaian & Unit Pangkalan Data UPNM bersama-sama Pihak kontraktor yang terlibat di dalam Bilik Server, Bangunan Canselori UPNM