Objektif:

Untuk menyediakan kemudahan Rangkaian yang bersepadu melalui proses kecemerlangan secara interaktif yang berkesan, cekap dan berkualiti;

Matlamat :

Menyediakan satu integrasi prasarana dan aplikasi rangkaian bagi menyokong visi dan misi ke arah yang lebih kompetetif dengan memberikan perkhidmatan dan pengurusan ICT yang dinamik

Gambar-gambar Peralatan Rangkaian di UPNM

Monday, February 8, 2010

Pemantauan Penyenggaraan Terhadap Rangkaian Data


1)  Semakan ke atas “network alarm status” di UPNM

No comments:

Post a Comment